מילון משכנתא


אחוזי מימון

גובה המימון של הבנק מתוך שווי הנכס הנרכש. חלק יחסי מתוך נפח ההלוואה המבוקשת, אשר קובע כמה הבנק מלווה ומהי היתרה שרוכש הנכס יממן ממקורות עצמאיים. לדוגמא, אם ההלוואה המבוקשת היא 100,000 ש"ח ואחוז המימון הוא 70%, פירוש הדבר שהבנק מלווה 70,000 ואילו 30,000 ימומנו מתוך הכספים של הלווה עצמו. קרא עוד על אחוז המימון.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא