מילון משכנתא


הלוואת גישור

הלוואה שמטרתה הקדמת שימוש בכספים עתידיים. בהלוואה זו משלמים תשלומים חודשיים של ריבית בלבד ובסוף התקופה מחזירים את הקרן בצירוף הפרשי הצמדה (למעט מסלול לא צמוד). מתאים למי שרוכש דירה אך טרם מכר את דירתו הנוכחית או שמכר את דירתו הנוכחית וטרם קיבל את הכסף. קרא עוד.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא