מילון משכנתא


הלוואת זכאות

הלוואה בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה באמצעות הבנקים למשכנתאות, ותנאיה נקבעים ע"י משרד השיכון והבינוי ומשרד האוצר. כדי לקבל אותה יש להוציא תעודת זכאות המפרטת את היקף הזכאות.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא