מילון משכנתא


הערת אזהרה

הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין (טאבו) לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין. מצביעה על התחייבויות של בעל הנכס לבצע או להימנע מביצוע עסקאות הקשורות בו. הערת אזהרה שנרשמת ע"י בנק משכנתאות היא בדרך כלל למטרת עיקול אם בעל הנכס לא פרע את המשכנתא לבנק.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא