מילון משכנתא


הצמדה למדד

הסדר שנועד לשמור על ערכם של תשלומים עתידיים במקרה של שינויים ברמת המחירים - ירידת ערך הכסף כתוצאה מאינפלציה או פיחות. ההלוואה מוצמדת לערך הנמדד לעתים קרובות (מדד המחירים לצרכן) ובמידה שהוא משתנה, תשלומי ההחזר על ההלוואה ישתנו. ככל שתקופת ההלוואה ארוכה יותר, תגדל ההשפעה של ההצמדה על התשלומים.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא