מילון משכנתא


חכירה

שכירות לתקופה של מעל 5 שנים. שכירות לתקופה של מעבר ל-25 שנה מוגדרת "חכירה לדורות".


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא