מילון משכנתא


טאבו

לשכת רישום המקרקעין, שלוחה של משרד המשפטים אשר רושמת את זכויות הבעלים והחכירה של המקרקעין כולל צווים ופסקי דין בנוגע אליהם. פנקסי הטאבו מנוהלים לפי אזורים ופתוחים לעיון הציבור, ונסח טאבו הוא מסמך רשמי המעיד על מצבו המשפטי של נכס נדל"ן.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא