מילון משכנתא


לוח שפיצר

לוח סילוקין אשר מציג בטבלה את החזר הריבית והחזר הקרן בכל תשלום חודשי. ככל שעובר הזמן קטן מרכיב הריבית בתשלום החודשי ואילו מרכיב הקרן גדל.
עוד על לוח שפיצר.


לוח שפיצר