מילון משכנתא


אישור הלוואה

תהליך שבו גורם בכיר ומוסמך בבנק מאשר בחתימתו את ההלוואה ואת התנאים שלה. האישור כולל פירוט תנאים לביצע ההלוואה, כגון: סכום, שיעור הריבית, בטחונות, אחוז מימון וכו'.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא