מילון משכנתא


פרי פסו, Pari Passu

פירושו "דרגה שווה". שיעבוד נכס למספר נושים, אשר יכול להיעשות בדרגות שונות או בדרגה שווה. אם הנכס שועבד בדרגה שווה לשני בנקים, לכל אחד מהם תהיה משכנתא בדרגה ראשונה ושניהם יוכלו לפרוע ביחד את החוב ממימוש הנכס, בהתאם לסכום המימון שנתנו. בתהליך מיחזור משכנתא מחוייב הבנק הישן להנפיק פרי פסו עבור הבנק החדש.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא