מילון משכנתא


פירעון מוקדם

ביצוע תשלום המקטין את יתרת החוב לפני המועד שנקבע בהסכם ההלוואה. מותנה בהסכמת הגוף המלווה. פירעון מוקדם במסלול ריבית קבועה עשוי לגרור קנס עבור כיסוי הפסדים של הגוף המלווה כתוצאה משינויים בריבית.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא