מילון משכנתא


ריבית משתנה

הלוואה ששיעור הריבית בה משתנה במועדים קבועים (שנקראים "תחנות" או "נקודות יציאה") - פעם בשנה, שנתיים או חמש שנים. שיעור הריבית מחושב לפי עוגן אובייקטיבי חיצוני המוסכם לפני ביצוע ההלוואה, והוא תקף עד לנקודת היציאה הבאה. מסלול זה מתאים כאשר הריבית בשוק גבוהה ומצפים שהיא תרד. החיסרון שלה: השינוי יכול להיות לשני הכיוונים - הריבית יכולה לרדת או לעלות.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא