מילון משכנתא


ריבית משתנה

הלוואה ששיעור הריבית בה משתנה במועדים קבועים (שנקראים "תחנות" או "נקודות יציאה") - פעם בשנה, שנתיים או חמש שנים. שיעור הריבית מחושב לפי עוגן אובייקטיבי חיצוני המוסכם לפני ביצוע ההלוואה, והוא תקף עד לנקודת היציאה הבאה.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא