מילון משכנתא


ריבית קבועה

ריבית הנקבעת בתחילת ההלוואה, ונשארת כזו עד סוף תקופת ההלוואה. אינה מושפעת משינויים בריבית בנק ישראל או במדד.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא