מילון משכנתא


שטר מכר

תעודה משפטית פורמאלית שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין ממוכר לקונה בתמורה, או שלא בתמורה. לאחר הפקדת שטר מכר חתום בלשכת רישום המקרקעין, תירשם העברת הזכויות.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא