מילון משכנתא


בטוחה / ביטחון

נכס שישועבד לבנק להבטחת פירעון של הלוואה, כך שהבנק יוכל לממש (למכור) את הנכס אם הלווה אינו משלם את החוב.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא