מילון משכנתא


שטר משכנתא

שטר החתום על ידי בעל המקרקעין לצורך רישום המשכנתא. מפרט את פרטי הלווה, פרטי הנכס המשועבד והבנק שלטובתו נרשמת המשכנתא. נמסר ללווה לצורך החתמה בלשכת רישום המקרקעין. בהתאם לסעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל, שטר משכנתא הוא בגדר מסמך שיש לבצעו כפסק דין, כלומר, הנושה יוכל למכור את הנכס באמצעות ביהמ"ש במידה שהחייב לא יעמוד בהחזר החוב.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא