מילון משכנתא


שיעבוד דירה

זכות קניינית של הנושה (מלווה) בנכס המשועבד. הסכם שבו מתחייב לווה שאם לא יפרע את חובו לבנק, יהיה הבנק זכאי למכור את הדירה שנמצאת בידיו.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא