מילון משכנתא


תעודת זכאות

מסמך שמנפיק משרד הבינוי והשיכון אשר מפרט את גובה הסיוע הכספי לו זכאי הלווה וכן הגבלות שנקבעו. ניתנת למגזרים שונים באוכלוסיה לפי קריטריונים שקבעה המדינה, ומקנה לבעליה זכות לקבל הלוואת זכאות מכספי המדינה. מחשבון זכאות למשכנתא


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא