מילון משכנתא


גרירת משכנתא

תהליך שבו לווה מחליף את הדירה המשועבדת כבטוחה לבנק בדירה אחרת, כאשר ההלוואה טרם נפרעה במלואה. קרא עוד על גרירת משכנתא.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא