מילון משכנתא


גרירת משכנתא

תהליך שבו לווה מחליף את הדירה המשועבדת כבטוחה לבנק בדירה אחרת, כאשר ההלוואה טרם נפרעה במלואה. התופעה נפוצה כאשר לווה רוכש דירה חדשה ומבקש להעביר את השעבוד מהדירה הישנה לחדשה. קרא עוד.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא