מילון משכנתא


דייר מוגן

סטטוס המקנה זכויות ומעמד מיוחד בנכס, לפי חוק הגנת הדייר, ומטרתו היא לאפשר לאנשים בעלי הכנסה נמוכה קורת גג לכל חייהם. דייר מוגן עונה על אחד התנאים הבאים: דייר ששילם דמי מפתח, דייר שלא שילם דמי מפתח אך שכר נכס לפני 1940, בן משפחה שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא