מילון משכנתא


היטל השבחה

תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין כתוצאה מאישור תוכנית בניין עיר (תב"ע), שינוי יעוד, או הקלות באחוזי בנייה שהביאו לעליית שווי המקרקעין שלו. גובהו של ההיטל הוא 50% מהתוספת בשווי הקרקע.


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא


הפחתת היטל השבחה, רינת וויס רביב
הפחתת היטל השבחה
רינת וויס-רביב