מילון משכנתא


הלוואת בלון

הלוואה בה הקרן אינה נפרעת בתשלומים תקופתיים אלא בתשלום חד פעמי בתום תקופת ההלוואה. במשך תקופת ההלוואה הלווה משלם את הריבית, ובסופה הוא פורע את הקרן בתשלום חד פעמי. עוד על הלוואת בלון (בוליט)


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא