מילון משכנתא


הלוואת בלון

הלוואה בה הקרן אינה נפרעת בתשלומים תקופתיים אלא בתשלום חד פעמי בתום תקופת ההלוואה. במשך תקופת ההלוואה הלווה משלם את הריבית, ובסופה הוא פורע את הקרן בתשלום חד פעמי. ניתנת לתקופה קצרה של שנתיים או שלוש שנים ומתאימה למי שזקוק לכסף כעת אך אמור לקבל בוודאות כסף במועד ידוע בעתיד. בדרך כלל הריבית נמוכה לעומת הלוואה בריבית קבועה כי תקופת ההלוואה קצרה יחסית. נקראת גם הלוואת גישור או הלוואת גרייס לקרן (grace = תקופת חסד, דחיית תשלומים כדי להקל על הלווים).


משכנתאות

מדריך משכנתא - המדריך השלם למשכנתא.
מחשבון משכנתא