קורס מט"ח - פירוט נושאי הלימוד

תכני הלימוד של הקורסים, המחירים שלהם ומספר המפגשים משתנים ממקום למקום, אך מומלץ לוודא שהקורס אליו נרשמת מכסה את נושאי הלימוד הבסיסיים הבאים:


תכניםנושאי לימוד בקורס

מאפייני שוק המט"ח ופעילי השוק, מהו שוק המט"ח וכיצד הוא עובד.
יתרונות המסחר במט"ח.
הכרת מושגי יסוד ומונחים: מהו פיפס וכיצד מחשבים את ערכו הכספי, חישובי פיפסים וספרדים, מינוף וכללי מינוף בשוק המט"ח.
היכרות ראשונית עם צמדי מטבעות - משמעות של מטבע בסיס אל מול מטבע ציטוט.
דוגמאות לעסקאות מט"ח - עסקאות קניה (לונג) אל מול עסקאות מכירה (שורט). סוגי פקודות: SL, TP.
תיאור ראשוני של קווי התנגדות וקווי תמיכה על סוגם.
כיצד פועלים עושי שוק, כיצד בוחרים ברוקר.

הכרת שוק המט"ח

הודעות כלליות בעולם המשפיעות על שוק המט"ח.
מבוא לנתונים כלכליים - מדיניות מוניטארית, מדיניות פיסקאלית, נתונים אינפלציוניים, יצור וצריכה במדינה, נתוני חוסן כלכלי.
שינוי שערי ריבית - המדדים המשפיעים ומה קורה בפועל.
קביעת מגמות בשוק המט"ח ממבט על נתונים כלכליים.
ניתוח הדולר (USD) לפי נתונים כלכליים אחרונים.

ניתוח פנדומנטלי

כלים בולטים לניתוח טכני של שוק ההון.
היכרות עם מערכת הגרפים, מעקב אחר תנועת המחיר על גרף המחירים.
מספרי פיבונאצ'י – היסטוריה, מבנה המספרים, יחסים בין מספרים.
יחס הזהב בניתוח הטכני, שימוש ב-נקודות פיבוט (Pivot).
עבודה נכונה עם מתנדים וכלים נוספים: שימוש במדד עוצמה יחסי (RSI) לניבוי כיוון, ממוצע נע, מדד החפיפה/סטייה (MACD), שימוש במומנטום, הכרת המתנד הסטוכסטי.
קורלציות בין מטבעות.
נרות יפניים ותנועת הגלים: הכרות עם תרשימי הנרות היפניים ושילובם בעבודה עם כלים טכניים, נרות יפניים כבסיס להחלטה לגבי כניסה או יציאה מעסקה.
גלי אליוט - היכרות עם עקרונות תנועת הגלים.

ניתוח טכני


מסחר בפורקס