הוראת הגבלה

מושגי מט"ח

יחס המרה
מספר המציין את היחס בין
השווי של שני המטבעות...

מינוף
כלי המאפשר למשקיע לסחור בסכום כסף
גבוה יותר מהסכום אותו הוא הפקיד בפועל...


למילון מונחי מט"ח

הוראת הגבלה - Limit order

הוראה שהופכת להוראת כניסה לשוק כמוכר או כקונה כאשר רמת מחיר מסוימת נפרצת. זו הוראה לקנות או למכור במחיר שנקבע מראש.

ההוראה כוללת שני משתנים: מחיר ומשך זמן. הסוחר מגדיר את המחיר שבו הוא מעונייין לקנות או למכור צמד מטבעות מסוים, ומגדיר למשך כמה זמן ההוראה תישאר פעילה.

הוראת הגבלת קניה - buy limit order - יכולה להתבצע במחיר ההגבלה או תחתיו (טוב יותר),
הוראת הגבלת מכירה - sell limit order - יכולה להתבצע במחיר ההגבלה או מעליו (טוב יותר).
הוראת הגבלה מבטאת את המחיר הגבוה ביותר שסוחר מוכן לשלם על קניית מטבע, או את המחיר הנמוך ביותר שסוחר מוכן לקבל עבור מכירת המטבע.


פתיחת חשבון מסחר במט"ח