בטחונות

מושגי מט"ח

מינוף
כלי המאפשר למשקיע לסחור בסכום כסף
גבוה יותר מהסכום אותו הוא הפקיד בפועל...

מרווח - Spread
ההפרש בין מחיר המכירה ומחיר הקניה
שהברוקר מצטט ללקוחותיו...


למילון מונחי מט"ח

בטחונות - Margin

כאשר מבצעים עסקת פורקס מדובר בהתחייבות חוזית מול צד אחר. חובה להבטיח אם כן, שיש ברשותנו משאבים כדי שנוכל לעמוד בהתחייבות החוזית אם יהיו הפסדים בחשבון. הסכום המופקד בחשבון העסקה שלך כדי להבטיח את ביצועה של העסקה (לוודא שהעסקה תשולם במקרה של הפסד) נקרא "מרג'ין", או "בטחונות" או "הסכום לסיכון".

זהו הסכום המקסימלי אותו אתה מוכן לסכן עבור ביצוע עסקת המט"ח. למשל, אם במערכת מסחר בפורקס העסקה המינימלית שתוכל לבצע היא בגובה של $2,000, במינוף של 1:50 היא תחייב העמדה של בטחונות בשווי של $40 (המרג'ין).


פתיחת חשבון מסחר במט"ח