גרייס

אם המושג "גרייס" זר לכם, זה בסדר, אתם לא לבד: מחקר של אוניברסיטת אוקלהומה מצא שרק 32.9% מהלווים יודעים מה זה גרייס.

פירוש המילה גרייס (grace) הוא חסד. במסלול זה הבנק "עושה איתכם חסד" - מקל עליכם בתחילת המשכנתא ומאפשר לדחות את התשלומים במידה שאתם לא יכולים לשלם את התשלום החודשי. הגרייס נותן מרווח נשימה כאשר אתם מתחילים לשלם משכנתא ובאותו זמן משלמים גם שכירות כי עדיין לא קיבלתם את הדירה, או כאשר קיימת בעיה נקודתית בגללה אי אפשר לשלם בתקופה הראשונה להלוואה.

סוגים של גרייס

קיימות שתי דרכים לדחיית התשלומים.

גרייס מלא - דחיית כל התשלום - קרן וריבית. לא תשלמו כלל בתקופת הגרייס. לדוגמא, אם אתם אמורים לשלם כל חודש 4,500 ש"ח וקיבלתם גרייס מלא ל- 12 חודשים, אז במהלך 12 החודשים הבאים לא תשלמו כלל משכנתא.

גרייס חלקי - בתקופת הגרייס תשלמו את הריבית בלבד, ותשלומי הקרן נדחים לשלב מאוחר יותר. לדוגמא, אם תשלום המשכנתא הוא 4,500 ש"ח בחודש והוא מורכב מתשלום של 3,000 ש"ח על חשבון הקרן ותשלום של 1,500 ש"ח לטובת הריבית, בחודשים בהם מופעל הגרייס תשלמו רק 1,500 ש"ח בחודש ולא את ההחזר המלא (4,500 ש"ח).

השלכות

במקרה של גרייס ההחזר החודשי ההתחלתי משתנה. בגרייס חלקי ההחזר החודשי ההתחלתי יהיה תשלום הריבית לאותו החודש, ובגרייס מלא ההחזר החודשי ההתחלתי יהיה אפס.

אחרי הגרייס ההחזר החודשי עולה. בתקופת הגרייס לא שילמתם לבנק את ההחזר המלא, ולכן הוא פורס אותו לתקופה קצרה יותר שנשארה, דבר שגורם לתשלומים החודשיים לעלות ומייקר את סך המשכנתא. למשל, בדוגמת הגרייס המלא, במשך 12 החודשים תצברו חוב של 54,000 ש"ח (12 חודשים * 4,500 ש"ח), שייפרס מחדש לאורך השנים שנשארו ויעלה את ההחזר החודשי.

סך תשלומי המשכנתא גבוה יותר כי במשכנתא משלמים ריבית על יתרת הקרן של ההלוואה, ומכיוון שבתקופת הגרייס הקרן לא יורדת, הריבית מצטברת על כל הסכום. אם הגרייס הוא במסלולים צמודי מדד, הקרן צוברת מדד בתקופת הגרייס.

טבלה השוואתית בין גרייס מלא לבין גרייס חלקי, וללא גרייס.


גרייס


גרייס חלקי מול בוליט

שתי השיטות דומות בכך שהתשלום החודשי הוא עבור הריבית בלבד, ושונות באופן הפירעון של הקרן.
בגרייס משלמים רק את הריבית והקרן נפרסת מחדש לתקופה מאוחרת יותר, ובבוליט (הלוואת גישור) משלמים רק את הריבית והקרן משולמת בתשלום אחד בסיום תקופת ההלוואה.