שלבים בקבלת משכנתא: תכנון פיננסי > הכרת מרכיבי המשכנתא > קריטריונים לקבלת משכנתא > אישור עקרוני > בחירת בנק למשכנתאות > מתן בטחונות לבנק > בחירת מסלול המשכנתא > תשלומים נילווים > שינויים במשכנתא

מהו אישור עקרוני למשכנתא

מטרתו של האישור העקרוני היא לקבל הסכמה של הבנק לתת לכם את סכום ההלוואה ולוודא כי אכן תוכלו לקבל משכנתא על הנכס המבוקש. אדם שלא מוציא אישור עקרוני, עלול לגלות שלא יוכל לעמוד ברכישת הדירה בהתאם לחוזה מול המוכר (כי לא יקבל מימון מהבנק), והוא יידרש לשלם פיצויים.
באמצעות האישור הבנק אומר כי הוא מוכן לספק לכם משכנתא בסכום ובתנאים שמפורטים בו. תהליך קבלת האישור הוא פשוט יחסית, הבנק אינו רשאי לגבות עמלה כלשהי בגין הצעתו והיא אינה מחייבת את הלווה. הלקוח מוסר לבנק את הנתונים הדרושים ויועץ המשכנתאות של הבנק מציג בפניו את האפשרויות, המסלולים, הריביות ונתונים נוספים הקשורים להלוואה. אחרי שהבנק מוודא את אמיתות הפרטים שהוצגו בפניו הוא מוסר את החלטתו.

מטבע הדברים, ישנם לקוחות להם הבנק יסרב. מי שההתנהלות הפיננסית שלו הייתה בעייתית, או שיכולת ההחזר שלו אינה מניחה את הדעת, עלול להיענות בשלילה. ללקוחות "מסוכנים" בעיני הבנק יוצעו בדרך כלל תנאים פחות טובים שבאים לידי ביטוי בריביות גבוהות יותר.

מומלץ להגיש למספר בנקים בו זמנית את המסמכים הרלוונטיים לקבלת אישור עקרוני, לפני חתימה על חוזה הרכישה. כך תוכלו להתחייב כלפי המוכר/הקבלן מתוך ידיעה שתוכלו לממן את רכישת הדירה.

מסמכים הנדרשים לצורך קבלת האישור:
• תעודת זהות
• שלושה תלושי שכר אחרונים ודפי חשבון בנק (עו"ש)
• אישור רואה חשבון ושומת מס הכנסה אחרונה של לווה שהוא עצמאי
• צילום חוזה רכישה של הדירה או הקרקע
• נסח טאבו

מאפיינים עיקריים של האישור:
• האישור הוא הצעה בלתי מחייבת של הבנק עבור גובה המשכנתא לפי מגוון המסלולים, כגון משכנתא בריבית קבועה, ריבית משתנה, פריים, דולרית וכו'.
• ניתן לקבל אותו בכל סניף בנק, ללא מחויבות כלשהי מצדך.
• תוקף האישור הוא בדרך כלל שבועיים.

לאחר קבלת האישור אתם יכולים להחליט לקחת את ההלוואה בתנאים המוצעים ולפתוח תיק משכנתא, או להחליט שהצעת הבנק אינה אטרקטיבית ולהגיש בקשה בבנק אחר.