שלבים בקבלת משכנתא: תכנון פיננסי > הכרת מרכיבי המשכנתא > קריטריונים לקבלת משכנתא > אישור עקרוני > בחירת בנק למשכנתאות > מתן בטחונות לבנק > בחירת מסלול המשכנתא > תשלומים נילווים > שינויים במשכנתא

קריטריונים לקבלת משכנתא

התנאים אותם הבנק מציב על מנת שנוכל לקחת משכנתא מתחלקים לשני סוגים: סוג ראשון הינו ברמת טיב הלקוח, וסוג שני מתייחס לנכס המשועבד, כלומר הביטחונות. לשם קבלת משכנתא, הבנק בודק מספר קריטריונים:

אשראי: חשבון עו"ש תקין, הלווים לא היו מוגבלים בשנים האחרונות.
הון: רוכשי דירה ראשונה חייבים להציג הון עצמי של 25% מערך הנכס. הון עצמי הינו הכסף שאתה יכול להשקיע מחסכונותיך. למשל, אם הדירה עולה 1,000,000 ש"ח ויש לך 300,000 ש"ח, ההון העצמי שלך הוא 30%.
הכנסה מספקת: גובה ההחזר החודשי לא יעלה על שליש מההכנסה החודשית נטו.
לקוחות בעלי משכנתא קיימת שמבצעים מיחזור - היסטוריית תשלומים תקינה בשנתיים האחרונות.

נכס שניתן לשעבדו כבטוחה להלוואה.

ניתן להמחיש את הקריטריונים במודל משולש, בו לווה צריך להראות שהוא עומד בדרישות הסף בכל אחד מהקודקודים, וכאשר מתקיים איזון, המשכנתא מאושרת.


שלושת הקריטריונים לקבלת משכנתא


מבחינת הבנקים למשכנתאות, לווה אידיאלי הוא כזה שעומד בכל שלושת הקריטריונים, אבל במציאות זה לא נפוץ. ייתכן שלקוח לא עומד באחד מהקריטריונים המוצגים ועדיין יוכל לקבל את המשכנתא המבוקשת הודות לגורמים מפצים ("compensating factors").
לדוגמא, לאדם מסוים יש הכנסה נמוכה אך במקביל יש לו הון גבוה ומצב אשראי מצוין. רוב הסיכויים שהוא יאושר. במקרה כזה, הקודקוד העליון של המשולש (הכנסה) יורד כלפי מטה, והבסיס מתרחב ימינה ושמאלה הודות לגורמים המפצים - הון ואשראי, אשר משאירים מרווח בין היקף המשולש לעיגול וכך מונעים את "פיצוץ" העיגול.