תנודתיות הריבית

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

תנודתיות הריבית

בכלכלה, תנודתיות (Volatility) היא מונח סטטיסטי המתאר עד כמה מחיר של סחורה או נייר ערך, שיעור ריבית או מטבע נוטים להשתנות לאורך זמן. תנודתיות גבוהה פירושה עליות וירידות מהירות וחדות לאורך תקופת זמן קצה יחסית. מאידך, תנודתיות נמוכה מצביעה על שינויים קטנים ופחות תכופים במחיר. איך משפיעים שינויים בשני השווקים המרכזיים - שוק האג"ח והדיור - על הריבית? להלן תוצאות של מספר מחקרים בנושא.

Interest rate volatility and home mortgage loans, מחקרם של Hillebrand ו-Koray מהפקולטה לכלכלה של אוניברסיטת מדינת לואיזיאנה, בחן באופן אמפירי את הקשר שבין הלוואות לדיור וריביות בין השנים 1971 - 2003. בניגוד לדעה הרווחת לפיה שינויים בלתי צפויים בריבית מגדילים את הסיכון ומקטינים את ההשקעות, החוקרים מצאו קשר חיובי בין הריבית להלוואות. קשר מפתיע זה מוסבר על ידי חוסר הוודאות בשוק האג"ח: כאשר הריבית משתנה, משקי הבית נמנעים מהשקעה באג"ח ממשלתי ועוברים להשקיע בנדל"ן, תהליך שמגדיל את הביקוש למשכנתאות.


לא רק שוק האג"ח משפיע על הביקוש לדיור. לדוגמא, Guido Wolswijk ניתח את חובות המשכנתא באיחוד האירופי ומצא שמחירי בתים, הסרת פיקוח וגם שווקי המניות משפיעים על צמיחת החובות.

במחקרו The Causal Effect of Mortgage Refinancing on Interest Rate Volatility, בדק פרופסור Jefferson Duarte מאוניברסיטת וושינגטון את ההשפעה של מיחזור משכנתאות על הריבית. לצורך כך, הוא השתמש בשלושה מודלים: מודל ה- LSS / Longstaff, Santa-Clara, Schwartz משנת 2001, מודל CEV שהינו הרחבה של מודל LSS, ומודל MRE אשר כולל את השפעות המיחזור.
ניתוח Vector autoregression - VAR שביצע הראה כי עלייה בהיקף המיחזורים מביאה לעלייה בתנודתיות הריבית.

התרשים הבא מציג את ה- Refinancing Index שמתפרסם על ידי ה- Mortgage Bankers Association (איגוד הבנקים למשכנתאות), לצד תנודתיות ה- swaptions הממוצעת. swaption הינו מכשיר פיננסי לגידור סיכוני ריבית, אשר מחושב לפי נוסחת Black שפותחה ב- 1976.


מיחזור משכנתא ותנודתיות ריבית


ניתן לראות כי בתקופות שבהן פעילות המיחזור גדלה, תנודתיות הריבית גדלה. מאחר שבעלי משכנתאות נוטים למחזר כאשר הריבית יורדת, פירוש הדבר שהמיחזורים מביאים בסופו של דבר לעליית הריבית. תוצאות דומות נמצאו במחקרם של Perli ו-Sack מ- 2003.