מדד תשומות הבנייה

מהו מדד תשומות הבנייה?

מדד תשומות הבנייה משקף את מחירי הבנייה של הקבלנים. מרכיביו העיקריים הם שכר עבודה ומחירי סחורות - ברזל, בטון, אלומיניום וחומרי גלם אחרים. המדד מתפרסם ב- 15 לכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מדד תשומות הבנייה משפיע רק על אלו שרוכשים מקבלן. הקבלן מתחיל לבנות היום עם מחירי עלות בנייה ידועים, אבל הוא רוצה להקטין את הסיכון מפני עליית מחירים תוך כדי תהליך הבנייה, שלרוב נמשכת שנתיים-שלוש. לכן הקבלנים מצמידים את עלות הדירה למדד, והרוכשים משלמים את ההפרש.

בכמה הוא עולה?

מדד תשומות הבנייה, בדומה למדד המחירים לצרכן, נמצא בדרך כלל במגמת עלייה. על פי דוח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת, התייקרות הדירות בישראל - השלכות ודרכי התמודדות, ענפי תשומות הבנייה בישראל, לרבות מלט, בטון ועוד, הם ריכוזיים יחסית, והדבר תורם לעלייה הריאלית המתמשכת שלו.

ארנון ברק מחטיבת המחקר של בנק ישראל ציין בסקירתו ענף הבנייה ותרומתו לצמיחה כי קיים קשר חלש בין מדד תשומות הבנייה למדד מחירי הדירות: לדוגמה, מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים ירד ריאלית ב- 16% מ- 1994 עד 2015, בשעה שמדד מחירי הדירות עלה ב- 36%. הוא מסביר זאת בכך שהתנודתיות במחירי הדירות אינה נובעת, ככל הנראה, מתמורות בעלות הבנייה, כי אם משינויים דמוגרפיים וכן מהמדיניות בתחום תכנון הקרקעות - זו מובילה לכך שההיצע מגיב לביקוש לאט.

במדד יש עונתיות מסוימת (למשל, בעונת הקיץ המדדים בדרך כלל גבוהים יותר), אך הוא קשה מאוד לחיזוי כי הוא תלוי במחירי הסחורות בעולם.

להלן השינויים בתשומות בשנים האחרונות:
2011: 3.8%+
2012: 3.3%+
2013: 1.4%+
2014: 0.8%+
2015: 0.9%+
2016: 1.5%+

חישוב ההצמדה

ההצמדה היא תמיד על יתרת הכסף שטרם שילמתם. כל סכום שכבר העברתם לקבלן לא מחויב במדד התשומות ולכן אתם לא משלמים עבורו כסף נוסף.

תוכלו להשתמש במחשבון הבא כדי למצוא את סך ההצמדה בהתאם לתוכנית התשלומים שלכם. המחשבון מציג את המדד העדכני, ויש להזין בו את התשלומים העתידיים ואת זמנם (כמה חודשים יעברו ממועד החתימה על הסכם הרכישה).

לחצו כאן לפתיחת המחשבון - קובץ אקסל.

מחשבון הצמדה למדד תשומות הבנייה

הקשר למשכנתא

הבנק לא מחשיב את הכספים ששילמתם על חשבון המדדים כחלק מערך הדירה, ולכן לא ייתן עבורם משכנתא.

האם יש דרך להתמודד עם מדד תשומות הבנייה?

חשוב להתמקח עם הקבלן ולבקש ממנו שלא יצמיד את החוב שלכם, כך ניתן לחסוך עשרות אלפי שקלים. בתקופה של האטה בשוק הנדל"ן הקבלנים מנסים למצוא דרכים חדשות למשוך רוכשים ומציעים פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה.

אפשרות נוספת היא להקדים את התשלום עבור הדירה החדשה, וכך נמנעים מתשלומי מדדים. עם זאת, מבחינה כלכלית כדאי לדעת שהנזק מעליית מדד תשומות הבנייה הינו לעתים קרובות קטן מהנזק של תשלום לפני הזמן. אם למשל לצורך התשלום המוקדם נמכור תיק השקעות שמניב תשואה שנתית של 4%, בזמן שמדד תשומות הבנייה עלה 2% בשנה, ניתן לראות שזה לא כדאי. בנוסף קיים סיכון בעסקה בה אתם משלמים כסף רב מראש, בעיקר אם הדירה נמצאת בשלבי תכנון מוקדמים.

לסיכום

מדד התשומות משפיע על מחיר הדירה הסופי ויש לקחת אותו בחשבון כהוצאה משמעותית. מומלץ להכין עבורו כסף פנוי שתוכלו לשלם באמצעותו את העלויות הנ"ל ברגע שתקבלו את הדירה.

מחשבון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה