שלבים בקבלת משכנתא: תכנון פיננסי > הכרת מרכיבי המשכנתא > קריטריונים לקבלת משכנתא > אישור עקרוני > בחירת בנק למשכנתאות > מתן בטחונות לבנק > בחירת מסלול המשכנתא > תשלומים נילווים > שינויים במשכנתא

ממה מורכבת המשכנתא?

קרן
קרן היא הסכום שאותו נתן לכם הבנק לצורך קניית הדירה.
הקרן יכולה להיות צמודה למדד מסוים (כמו מדד המחירים לצרכן), ויכולה להיות לא צמודה – לפי מסלול המשכנתא אשר בחרתם לקחת. ישנם מסלולים בהם אתם מסלקים מהר יותר את הקרן, מה שיגרום לכם לשלם הרבה פחות בסוף התקופה ויחסוך לכם משמעותית אם תרצו לבצע פירעון מוקדם.

ריבית
הריבית היא אחד הגורמים החשובים במשכנתא שתיקחו. ריבית היא מחיר הכסף, או במילים אחרות, סכום נוסף שאתם משלמים לבנק על הזכות להשתמש בסכום כסף מסוים (קרן) למשך תקופה מסוימת (תקופת המשכנתא). אפשר לבחור בריבית קבועה, משתנה או פריים.

תקופה
תקופת המשכנתא משפיעה מאד על הסכומים שתשלמו. ככל שהתקופה ארוכה יותר המשכנתא נושאת ריבית גבוהה יותר ותשלמו על המשכנתא יותר.

ההחזר החודשי
ההחזר החודשי מורכב מתשלום על חשבון הקרן ומתשלום על חשבון הריבית. הבנק יציג בפניכם החזר התחלתי נכון ליום לקיחת המשכנתא, אך שימו לב שעם הזמן ההחזר עשוי לעלות כתוצאה מעליית המדד והריביות, ולכן חשוב לעשות סימולציה ולבדוק מהו ההחזר החודשי הממוצע. ככל שההחזר החודשי שתוכלו לעמוד בו יהיה גבוה יותר כך ההחזר הכולל יהיה קטן יותר, והמשכנתא קצרה יותר.

לוח סילוקין
את המשכנתא אתם מחזירים (או מסלקים) לפי אחד מלוחות הסילוקין - שפיצר, קרן שווה או בוליט. רוב ההלוואות מוחזרות על פי לוח סילוקין שפיצר, שבו, בהנחה שאין שינוי במדד ו/או בריבית, התשלומים החודשיים יהיו שווים זה לזה בדיוק. הלוח הוא טבלה שמציגה במדויק איזה חלק של כל תשלום מוקדש לכל מרכיב - קרן וריבית.

דוגמא למשכנתא ל- 20 שנים בריבית 4.5%. הטבלה מציגה את עשרת החודשים הראשונים.

דוגמא למשכנתא

הצמדה
קיימים מסלולים הצמודים למדד המחירים לצרכן, לעומתם יש מסלולים שאינם צמודים לגורם כלשהו, כמו משכנתא בריבית קבועה לא צמודה.

ביטוח
ביטוח נועד לכסות נזק הנגרם עקב ארוע שאפשרות התרחשותו אינה ודאית. ביטוח משכנתא הוא ערובה פיננסית למלווה שמקטינה את ההפסד כתוצאה מחדלות פירעון של לווה - מצב שבו רוכש הנכס אינו מסוגל להחזיר את ההלוואה.

המלצה: לקבל הצעות מחיר לגבי ריביות וביטוחים
באפשרותך להשאיר פרטים בסיסיים על המשכנתא המבוקשת, והבנקים יחזרו אליך עם הצעות. כך, תוכל להשוות בין שיעורי הריבית והביטוח שהם מציעים ולמצוא בקלות את המשכנתא הזולה ביותר.