שלבים בקבלת משכנתא: תכנון פיננסי > הכרת מרכיבי המשכנתא > קריטריונים לקבלת משכנתא > אישור עקרוני > בחירת בנק למשכנתאות > מתן בטחונות לבנק > בחירת מסלול המשכנתא > תשלומים נילווים > שינויים במשכנתא

מרכיבי המשכנתא

משכנתא היא הלוואה לטווח ארוך שמסייעת ללווה לקנות בית. בנוסף להחזר של הסכום המקורי, הלווה מחויב לשלם ריבית למלווה, כאשר הבית משמש עירבון. לאחר שהחלטתם מהו גודל ההלוואה, רצוי להבין כי הסכומים המשולמים לבנק הם נגזרת של מספר פקטורים. לצורך הדיון בהם, נניח שלקחתם משכנתא של 800,000 שקל.

קרן
קרן היא סכום המשכנתא. במשכנתא של 800,000, הקרן היא 800,000.
ככל שסכום ההלוואה שלקחתם גבוה יותר כך גם ההחזר החודשי צפוי להיות גבוה יותר. ברוב ההלוואות סכום הקרן המוחזר נמוך בהתחלה, וגדל עם הזמן. בעוד שההחזרים בשנים הראשונות מורכבים בעיקר מתשלומי ריבית, התשלומים בשנים האחרונות מורכבים בעיקר מפירעון של הקרן.

ריבית
הריבית היא אחד הגורמים החשובים במשכנתא שתיקחו. ריבית היא מחיר הכסף, או במילים אחרות, סכום נוסף שאתם משלמים לבנק על הזכות להשתמש בסכום כסף מסוים (קרן) למשך תקופה מסוימת (תקופת המשכנתא). אפשר לבחור בריבית קבועה או משתנה.

תקופה
תקופת המשכנתא משפיעה מאד על הסכומים שתשלמו. ככל שההלוואה ניתנת לתקופה ממושכת יותר היא נושאת ריבית גבוהה יותר והתשלומים המצטברים יהיו גבוהים יותר. בהלוואות לתקופות ארוכות הבנק מעלה את הריבית בשל תוספת הסיכון.

ההחזר החודשי
הבנק יציג בפניכם את החזר התחלתי נכון ליום לקיחת המשכנתא, אך שימו לב שעם הזמן ההחזר עשוי לעלות כתוצאה מעליית המדד והריביות, ולכן חשוב לברר לא רק את ההחזר הראשוני אלא גם את גובה ההחזר העתידי.

לוח סילוקין
את המשכנתא אתם מחזירים (או מסלקים) לפי אחד מלוחות הסילוקין - שפיצר, קרן שווה או בוליט. רוב ההלוואות מוחזרות על פי לוח סילוקין שפיצר, שבו, בהנחה שאין שינוי במדד ו/או בריבית, התשלומים החודשיים יהיו שווים זה לזה בדיוק. הלוח מציג במדויק איזה חלק של כל תשלום מוקדש לכל מרכיב - קרן וריבית.

דוגמא למשכנתא ל- 20 שנים בריבית 4.5%. הטבלה מציגה את עשרת החודשים הראשונים.

דוגמא למשכנתא

הצמדה
קיימים מסלולים הצמודים למדד המחירים לצרכן, לעומתם יש מסלולים שאינם צמודים לגורם כלשהו, כמו משכנתא בריבית קבועה לא צמודה.

תשלום נוסף: ביטוח משכנתא
ביטוח נועד לכסות נזק הנגרם עקב ארוע שאפשרות התרחשותו אינה ודאית. ביטוח משכנתא הוא ערובה פיננסית למלווה שמקטינה את ההפסד כתוצאה מחדלות פירעון של לווה - מצב שבו רוכש הנכס אינו מסוגל להחזיר את ההלוואה.

המלצה: לקבל הצעות מחיר לגבי ריביות וביטוחים
באפשרותך להשאיר פרטים בסיסיים על המשכנתא המבוקשת, והבנקים יחזרו אליך עם הצעות. כך, תוכל להשוות בין שיעורי הריבית והביטוח שהם מציעים ולמצוא בקלות את המשכנתא הזולה ביותר.