מחשבון עמלת פירעון מוקדם

המחשבון הבא מאפשר לכם לחשב את עמלת הפירעון המוקדם על משכנתא בריבית קבועה.
בהתאם לשינוי בחישוב שחל בפברואר 2015, המחשבון מוצא את העמלה עבור הנמוך מבין השניים:

1. ההפרש בין הריבית שלקחתם את ההלוואה לבין הריבית הממוצעת כיום
2. ההפרש בין הריבית הממוצעת בזמנו לבין הריבית הממוצעת כיום

לחצו כאן לפתיחת המחשבון - קובץ אקסל.

מחשבון עמלת פירעון מוקדם