מחשבון קנייה או שכירות

מחשבון משכנתא לעומת שכירות מאפשר לך לראות מה עדיף יותר לאורך זמן: לקנות או לשכור דירה.

המחשבון מבצע חישוב השוואתי תוך שקלול הנתונים העיקריים הבאים:

- ערך הנכס.

- מסלולי המשכנתא: המחשבון מאפשר להזין שני מסלולים שמרכיבים את רוב המשכנתאות: ריבית פריים וריבית קבועה לא צמודה (קל"צ).
השילוב מאפשר לך להעריך בדיוק רב יותר את תשלומי המשכנתא, דבר שאינו אפשרי במחשבונים אחרים אשר כוללים מסלול אחד בלבד.

- ערך נוכחי (Present Value, PV): הסכומים מהוונים להיום, וכך אתה יכול לראות את העלות האמיתית של שכירות או קנייה.

- רווח כתוצאה מריבית על חיסכון בגובה ההון העצמי במקרה של שכירות.

- יתרת תשלומי המשכנתא.

- עלייה או ירידה בערך הנכס במקרה של רכישה.

- ההפרש בין המשכנתא לשכירות, כולל ריביות על ההפרש.


מחשבון משכנתא או שכירות פתח את המחשבון (קובץ אקסל).

השוואה בין קנייה לשכירות