ריביות משכנתא

בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה משמעותית של עשרות אחוזים בריבית המשכנתאות.
הריבית הממוצעת לתקופה של 20 שנים במסלול הלא צמוד עמדה ביוני 2018 על 4.01%, עלייה של 30% לעומת ריבית ממוצעת של 3.08% במאי 2015. במסלול צמוד המדד העלייה הייתה חדה יותר - הריבית עומדת היום על 3.51% בהשוואה ל- 2.26% במאי 2015, כלומר זינוק של 55% בשיעור הריבית.

התרשים הבא מתאר את המגמה בשנים האחרונות:

ריבית ממוצעת מסלול צמוד ולא צמוד

הסיבות לעליית הריבית נעוצות במגבלות שהטיל בנק ישראל על הבנקים במטרה לצנן את שוק המשכנתאות וגם בעליית תשואות בשוק איגרות החוב הממשלתיות, שעל בסיסן נקבעת עלות גיוס הכספים של הבנק לצורך מתן המשכנתאות.

במשכנתא בגובה 1,000,000 ש"ח השינוי בריבית מייקר את ההחזר החודשי ב- 500 ש"ח עד 700 ש"ח לתקופה של 20 שנים.
ניתן לראות בתרשים כי היום ההפרש בין ריביות של משכנתאות צמודות ולא צמודות הוא נמוך למדי, חצי אחוז לעומת 2% לפני ארבע או חמש שנים, בשל סביבת אינפלציה נמוכה מהצפוי ומתחזיות בנק ישראל. בעקבות כך המסלול של ריבית קבועה לא צמודה הופך כדאי יותר, כיוון שהוא מאפשר לרכוש ביטחון לאורך זמן בעלות נמוכה מאד.

טבלת ריביות ממוצעות מתפרסמת על ידי בנק ישראל בקישורים:
ריבית על משכנתאות לא צמודות
ריבית על משכנתאות צמודות

מה משפיע על הריבית שלכם במשכנתא?

הריבית משתנה מלקוח ללקוח בהתאם לשיקולי הבנק, הכוללים בין היתר את יכולת ההחזר שלכם, אחוז המימון וגם טיב הנכס. הבנק קובע לכם פרופיל לקוח המבוסס על הערכות כמותיות ואיכותיות, וככל שאתם נחשבים לקוחות "בטוחים" יותר כך יהיה לכם קל יותר לקבל ריבית נמוכה יותר. מנגד, אם אתם לקוחות "מסוכנים", כך גם הריבית שתקבלו על המשכנתא תהיה גבוהה יותר.

1. אחוז המימון

ככל שהיחס בין סכום המשכנתא לשווי הנכס יהיה יותר גבוה, כך הריבית שתשלמו עבור ההלוואה תהיה גבוהה יותר. קראו כיצד משפיע אחוז המימון על גובה הריבית.

2. יחס ההחזר מההכנסה

ככל שההוצאה על המשכנתא נמוכה יותר מרמת ההכנסה הפנויה שלכם, הסיכון שלא תוכלו לעמוד בתשלומים נמוך יותר והבנק יהיה מוכן יותר להתגמש בריבית. כלומר, אם ההכנסה נטו שלכם 10,000 ש"ח בחודש ואתם מתכוונים להחזיר משכנתא בסך 4,000 ש"ח בחודש, אז יחס ההחזר שלכם 40%. לעומת זאת, אם אתם מתכוונים לשלם רק 2,000 ש"ח אז יחס ההחזר שלכם יעמוד על 20% וזה הרבה יותר טוב בשביל הבנק.

הבנק משקלל את שני הפרמטרים כמתואר בטבלה הבאה:

ריבית לפי אחוז מימון יחס החזר

ניתן לראות, לדוגמה, כי משכנתא עם 40% מימון והחזר של 20% מההכנסה נחשבת לא מסוכנת והריבית עליה תהיה נמוכה, בעוד שמשכנתא בערך של 70% מהנכס והחזר של 30% מההכנסה מסווגת כהלוואה מסוכנת ויקרה יותר. אם אתם יכולים, השתדלו להוריד את אחוז המימון ל- 60% או 45%, זה יעזור לכם לקבל ריבית טובה יותר.

3. תקופת ההלוואה

כאשר לוקחים משכנתא לטווח שנים קצר, סביר שהריבית תהיה נמוכה יותר משום שעלות גיוס הכסף על ידי הבנק לזמן קצר זולה יותר מעלות גיוס הכסף לזמן ארוך.

4. הפרופיל הפיננסי שלכם

נתונים שמעידים על החוזק הפיננסי שלכם: מקום העבודה, גובה המשכורת והוותק במקום העבודה. ככל שהם טובים יותר, הבנק יסכים לתת לכם ריבית נמוכה יותר.
אם חזרו לכם צ'קים או הוראות קבע בשנה האחרונה או שאתם מוגבלים בבנק, הריבית שתקבלו על המשכנתא תהיה גבוהה יותר.

התנהגות הריבית לאורך התקופה
מאפייני הריבית נקבעים לפי מסלול ההלוואה שתבחרו לקחת. הבנקים מציעים את סוגי הריביות הבאים:

1. ריבית קבועה
לא צמודה למדד המחירים לצרכן: החזר קבוע לאורך כל חיי ההלוואה אשר מעניק ביטחון מקסימאלי ללווה כי אינו תלוי בשינויים בריבית או באינפלציה. נושא ריבית יקרה מאד.
צמודה למדד: הריבית נשארת קבועה לכל אורך חיי ההלוואה והקרן צמודה למדד.

2. פריים
במסלול זה הריבית משתנה כל חודש לפי ריבית הפריים, בתוספת או בהפחתה של מרווח מסוים, קבוע ומוסכם מראש. הקרן אינה צמודה למדד.

3. ריבית משתנה
במסלול זה הריבית תשתנה אחת לתקופה (פעם בשנה, שלוש או חמש שנים) לפי עוגן מוסכם מראש, והקרן צמודה למדד.
בסוף שנת 2012 יצא מסלול נוסף: ריבית משתנה לא צמודה.