לוחות סילוקין: שפיצר, קרן שווה, בוליט

מה זה לוח סילוקין?
לוח סילוקין הוא טבלה המתארת את כל התשלומים המשמשים להחזר הלוואה עד לפירעונה (סילוקה) המלא. לוח הסילוקין קובע איך תחושב ההלוואה שלכם: מה יהיה ההחזר החודשי ואיזה חלק ממנו ילך לטובת הקרן ואיזה חלק ילך לטובת הריבית, ומה היתרה שנשארה לפירעון.

לוח סילוקין שפיצר
הלוח הנפוץ ביותר. החלק היחסי של הקרן בתשלום החודשי גדל מדי חודש, ואילו החלק היחסי של הריבית קטן. ככל שהקרן פוחתת גם תשלום הריבית יקטן עד שבמחצית ההלוואה המצב מתהפך והחלק העיקרי מתוך ההחזר החודשי הוא הקרן.
בהנחה שאין הצמדה למדד או שינוי ריבית, מדי חודש התשלום קבוע וידוע מראש – הן בחודש הראשון למשכנתא והן בחודש האחרון כעבור 20 שנה למשל.

הדוגמא הבאה מציגה לוח שפיצר למשכנתא בגובה 700,000 ש"ח, בריבית שנתית של 4% ולמשך 20 שנה (240 חודשים). ההחזר החודשי הקבוע הוא 4,242 ש"ח. ניתן לראות את תשלום הריבית ואת החזר הקרן בכל חודש, ואת היתרה.


לוח שפיצר


סך ההחזר הצפוי בסוף התקופה: 1,018,080 ש"ח.

לוח סילוקין שפיצר - אקסל לוח סילוקין שפיצר בקובץ אקסל

לוח סילוקין קרן שווה
בלוח קרן שווה בכל אחד מהתשלומים החודשיים יש תשלום קבוע על חשבון הקרן ותשלום ריבית פוחת. הסיבה לכך: ככל שהקרן קטנה יותר, כך התשלום עבור הריבית יקטן בהתאמה ולפיכך התשלומים החודשיים הולכים ופוחתים. הקרן פוחתת מהר יותר, מורידה את התשלום לאורך הזמן ומפחיתה את הריבית שאתם משלמים בסך הכל.

כך תיראה המשכנתא מהדוגמא הקודמת, הפעם בלוח סילוקין קרן שווה:


לוח קרן שווה


סך ההחזר הצפוי בסוף התקופה: 981,167 ש"ח.

לוח סילוקין קרן שווה - אקסל לוח סילוקין קרן שווה בקובץ אקסל

ההבדלים העיקריים בין הלוחות

* ההחזר החודשי
ההחזר החודשי ההתחלתי בשיטת קרן שווה יהיה יותר גבוה.
בדוגמא שראינו, לפי לוח שפיצר ההחזר יהיה 4,242 שקל ולפי קרן שווה 5,250 שקל. ההחזרים משתווים באמצע חיי ההלוואה.

* תשלומי הריבית
בלוח שפיצר התשלום החודשי אמנם קבוע, אך במצטבר תשלומי הריבית יוצאים גבוהים יותר כי הקרן מסתלקת פחות מהר. הלוח ממקסם את תשלומי הריבית, שהם הרווח של הבנק.
לעומת זאת, בלוח קרן שווה אתם משלמים יותר בחודשים הראשונים, אבל התשלום הזה מופנה לצמצום הקרן ולא הריבית. מאחר שיש פחות קרן לגבות עליה ריבית, כך תשלומי הריבית יקטנו בהתאמה.

אז מה עדיף: שפיצר או קרן שווה?

אם תקופת ההחזר זהה, ההחזר החודשי בשיטת שפיצר יהיה נמוך יותר אך סך התשלומים יהיה גבוה יותר. במקרה זה, לוח סילוקין קרן שווה יכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בתשלומי המשכנתא ומי שיכול, מומלץ שייקח אותו. יחד עם זאת, ההחזר החודשי הגבוה עשוי להעיק על זוגות צעירים, שיעדיפו החזר לפי לוח שפיצר.

אם גובה ההחזר החודשי זהה, עדיף לקחת הלוואה עם לוח סילוקין של שפיצר לתקופה קצרה יותר מאשר לוח סילוקין של קרן שווה לתקופה ארוכה יותר.
לדוגמא, אתם מסוגלים לשלם בכל חודש כ- 5,200 שקלים כפי שדורשת שיטת קרן שווה. נקצר את התקופה בשפיצר מ- 20 שנים ל- 15 שנים כדי לראות מה יהיה התשלום הכולל תחת אותו החזר. ההחזר החודשי יעלה מ- 4,242 ש"ח ל- 5,178 ש"ח, והתשלום הכולל יהיה נמוך יותר בשפיצר:

השוואה בין שפיצר לקרן שווה כאשר ההחזר החודשי זהה

לוח סילוקין בוליט

רוב המשכנתאות נלקחות לפי לוח סילוקין שפיצר, חלקן הקטן יותר ניתן בשיטת קרן שווה וחלק מאד קטן מההלוואות ניתן בשיטת בוליט. הלוואת בוליט, שנקראת גם "בלון" או "גישור", יכולה להתאים לאנשים שלא יכולים לשלם החזר גבוה של משכנתא היום אבל יודעים שיהיה להם את הכסף בעתיד הקרוב (קרן השתלמות, ירושה). כמו כן, היא מתאימה למימון ביניים כאשר אתם רוכשים דירה חדשה והדירה הקיימת טרם נמכרה.

בוליט ניתן לתקופה קצרה, בדרך כלל עד 5 שנים. בשיטה זו, הלווה מחזיר מדי חודש את הריבית, ובסוף התקופה את כל הקרן.

דוגמא:
נניח שלווינו 100,000 ש"ח בריבית שנתית של 4% לתקופה של 5 שנים.
ההחזר בלוח שפיצר יהיה 1,841 ש"ח.
ההחזר בלוח קרן שווה יהיה 2,000 ש"ח.
ההחזר בלוח בוליט יהיה 333 ש"ח. בסוף ה- 5 שנים נהיה עדיין חייבים לבנק 100,000 ש"ח שאותם נשלם בתשלום אחד. התשלום הכולל במקרה זה גבוה יותר מאשר לו היה משולם לכל אורך פירעון ההלוואה, כיוון שבמקרה זה הריבית התקופתית מחושבת על הסכום המלא, ולא רק על הסכום שנותר לתשלום.