סקרים

כאן תוכלו למצוא קישורים לסקרים שנערכו בארץ ובחו"ל.

סקרים מהארץ

1. אחד הסקרים המקיפים ביותר בנושא משכנתאות נעשה על ידי ד"ר גלית סיני קרמונה בשנת 2013 וממצאיו פורסמו בדה מרקר. הסקר בחן מספר היבטים, הכוללים את שיעור האנשים שנטלו אי פעם משכנתא, גורמי הייעוץ המועדפים בנטילת משכנתאות, ידע בנוגע למשכנתאות, מסלולי משכנתא מועדפים וכן תפיסת היכולת לשפר את תנאי המשכנתא. בסקר נמצא בין היתר כי רק 15% מכירים היטב את המסלולים הקיימים ומבינים את המשמעות של כל אחד מהם.

2. לפי סקר הוצאות משק הבית לשנת 2014 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 40% מבין הגרים בדירות בבעלות שילמו משכנתא, וההחזר החודשי הממוצע של המשכנתא היה 3,330 ש"ח.
בתחילת 2016 ההחזר הממוצע כבר עומד על 6,700 ש"ח, כך על פי מדד "יכולת רכישת הדירה" של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל־אביב.

3. סקר TRI מחקרים אסטרטגיים עבור "גלובס" עסק במיחזור משכנתא. מהנתונים עולה כי 28% מהמשיבים לא בדקו אפשרות למיחזור (ולא הביעו כוונה דומה), ורבע מהנשאלים בעלי המשכנתאות בדקו אפשרות למיחזור אך לא עשו כלום בנידון.

4. בסקר שנערך בשנת 2013 עבור עמותת "ידיד" עלה כי 55% מבעלי הדירות בישראל מתקשים לעמוד בתשלומי המשכנתא שלהם. החלוקה בקרב המתקשים עומדת על 34% המתקשים לעמוד בתשלומים ו- 21% המתקשים מאד לעמוד בהם. 33% נוספים חווים קשיים מזדמנים בתשלום המשכנתא.
סקר רווחת האוכלוסייה בישראל לשנת 2013 של הלמ"ס מצא כי 9% פיגרו בתשלומי שכירות או משכנתא.

5. כ- 30% נזקקים להלוואה כדי להגיע לדרישת ההון העצמי שתאפשר להם לקחת משכנתא. סקר "כלכליסט", שנערך באמצעות מכון המחקר מדגם.

6. פילוח של שוק המשכנתאות לפי מגזר, שנכתב ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מצביע על כך שרק ל- 7% ממשקי הבית הערביים יש משכנתא.

סקרים מהעולם

7. אחד מכל שלושה אמריקנים מודאג שלא יוכל לשלם שכר דירה או משכנתא במהלך 12 החודשים הקרובים וייאלץ לפנות את ביתו. 21% מהנשאלים נאלצו לקצץ בהוצאות - בעיקר מזון וביגוד - כדי לשלם את המשכנתא בשנה החולפת.
מקור: Make Room וחברת המחקר Ipsos Public Affairs.

תוצאות סקר

8. רק 14% מהגמלאים שקלו משכנתא הפוכה, ורק אחד מ- 1,000 נשאלים לקח משכנתא כזו בפועל.

9. אחת הגולשות באתר ההיריון, הלידה וההורות babycenter.com רכשה לאחרונה בית ושאלה בפורום לגבי ההחזר החודשי של המשכנתא. התברר כי מחצית מהמשיבות משלמות מתחת ל- 1,000 דולר.

10. אחד מתוך שישה קנדים לא יוכל לעמוד בהתייקרות של 500 דולר בהחזר החודשי. סקר של בנק אוף מונטריאול.

11. על רקע הזינוק במחירי הנדל"ן, 58% מהאוסטרלים מאמינים שהדור הבא לא יוכל לקבל משכנתא וייאלץ לגור בשכירות כל חייו. בנוסף, כמעט אחד מכל חמישה ציין שהוא יסתמך על ירושה כדי לשלם את המשכנתא או להבטיח את עתידו הכלכלי. מקור: www.brokernews.com.au.