טיפים והרצאות בנושא משכנתאות

ריבית משכנתא נמוכה, אליהו בן ישראל

ריבית משתנה צמודה למדד וריבית קבועה צמודה למדד, הרצאתו של עפר סורסקי, "עמית למשכנתא"

השוואה בין ריבית קבועה צמודה מול לא צמודה, עפר סורסקי, "עמית למשכנתא"

משכנתא, ימית אפריאט